deutsch italiano francias

Adoro_sig_hr

EUROPSKA UNIJA
ZAJEDNO DO FONDOVA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

U sklopu Grant sheme “ Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP” tvrtka Adoro vrata d.o.o. prijavila je  projekt „Širenje kapaciteta i proizvodnog programa - ADORO EVEREST LINE“ koji će biti financiran (u slučaju pozitivno ocjenjene projektne priijave)  u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.436.547,73kn, dok će projekt biti sufinanciran u iznosu od 5.000.000,00 kn.

U svojem djelovanju tvrtka Adoro vrata usmjerena je prvenstveno na proizvodnju suvremenih aluminijskih vrata čiji proizvodi  zadovoljavaju visoke zahtjeve ciljanih kupaca na europskom tržištu.

Stoga, predloženim projektom “Širenje kapaciteta i proizvodnog programa –ADORO EVEREST LINE“ eliminiramo postojeće probleme poslovanja i povećanja proizvodnih kapaciteta. Nabavkom strojeva i opreme te razvoja  novih proizvoda, društvo će  postati konkurentnije na ciljnim tržištima i time doprinijeti podizanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj te time postići ostvarivanje specifičnog i općeg  cilja projekta.

Opći cilj projekta: Podići konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva, razviti nove kompetencije, te očuvati postojeća i otvoriti nova radna mjesta.

Specifični cilj projekta: Optimizirati i povećati resurse društva nabavkom strojeva i opreme, otvaranjem novih radnih mjesta i razvojem novih proizvoda.

Za ostvarivanje postavljenih ciljeva i rezultata projekta definirali smo projektni tim i aktivnosti u periodu od  11 mjeseci trajanja projekta koje uključuju:

Provedba projekta trajat će 11 mjeseci tijekom kojih će se provesti sljedeće aktivnosti:

 • Element 1 - Ulaganje u materijalnu imovinu
  • Aktivnost 1.1. Priprema proizvodnje – računalna oprema
  • Aktivnost 1.2. Nabavka softvera i opreme za obradu ploča i izradu profila
  • Aktivnost 1.3. Nabavka strojeva i opreme za ostakljivanje vrata
  • Aktivnost 1.4. Nabavka opreme za plastifikaciju vrata
  • Aktivnost 1.5. Nabavka linije za transport
 • Element 2 – Ulaganje u nematerijalnu imovinu
  • Aktivnost 2.1. Razvoj novih proizvoda – autorska prava
 • Element 3 – Usavršavanje
  • Aktivnost 3.1. Edukacija za upravljanje softverom za crtanje i upravljanje CNC obradama ploča
 • Element 4 - Promidžba i vidljivost
  • Aktivnost 4.1. Objava članka na Internet stranici 
 • Element 5 - Upravljanje projektom i administracija
  • Aktivnost 5.1. Usluga upravljanja projektom 
  • Aktivnost 5.2. Usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta
  • Aktivnost 5.3. Izrada natječajne dokumentacije
  • Aktivnost 5.4. Revizija projekta

Projektnom investicijom ukupne vrijednosti 11.436.547,73 kuna u nabavku novih tehnologija za proizvodni proces vrata, razvoj novog proizvoda, ulaganja u softver te usavršavanje djelatnika želimo optimizirati i povećati resurse društva, očuvati radna mjesta i otvoriti nova. Projekt će se pozitivno odraziti na društvo kroz povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva (rast izvoza), te smanjenja nezaposlenosti.

U Zagrebu, 07. srpnja 2016.

Više informacija:
rajka.karan@adoro-tueren.com
www.strukturnifondovi.hr

"Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Adoro vrata d.o.o."